Zamboanga Stamps

with a link to translator

Zamboanga

Peter Valdner (2015)

Popri filipínskych revolučných vydaniach existuje aj jedno ”kontrarevolučné”, lebo bolo vydané Španielmi na poloostrove Zamboanga na ostrove Mindanao, poslednom území, ktoré na Filipínach ovládali. 

Sú teda obdobou ochranných pretlačí Marianas Espaňolas, keďže počas revolúcie bolo mnoho známok rozkradnutých. Tu však príkaz na pretlačenie prišiel 24. 10. 1898 priamo z Madridu, pretlač navrhol miestny rytec Apolono Galvien. Katalóg Michel známky síce uvádza ako nevydané, priložené scany dokumentujú ich skutočné použitie. 


Sú uvedné i v španielskych katalógoch  Galvez a Edifil.  Aktuálne (r. 2011) 2.770 Eur/2.610 Eur za 16 hodnôt. Nepoužité známky sú drahšie, fialová 40c. sa nepoužívala.

Zberatelia známkových území (ASFE) sa o filipínske revolučné aj kontrarevolučné vydania zaujímajú, hoci nie sú zaradené do aktualizovaného zoznamu 780 ASFE.


Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com