ASFE Collecting After Retirement

with a link to translator

Zberateľ ZZ (= ASFE) na dôchodku

Peter Valdner (2010, updated)

Pribúdajúce roky sa zastaviť nedajú a tak raz príde čas, kedy zberateľ ASFE má konečne dosť času na svojho celoživotného koníčka a zvyčajne aj dosť vedomostí, aby vedel ako ďalej. Neobišlo to samozrejme ani mňa.

Počas filatelistickej mladosti som zbieral ASFE najprv podľa svojho zoznamu, vytvoreného podľa katalógov a literatúry, od roku 1971 doplneného podľa FAZZu. V 90. rokoch minulého storočia, kedy sme sa začali organizovať, som dozbieraval posledné ASFE podľa FAZZu, aj keď mám dodnes v zbierke pár spacefillerov. Popri tom som zbieral menšie mŕtve” ASFE, vývoj ASFE a jednotlivé druhy známok každej ASFE, čo bolo uspokojujúce z hľadiska politického aj filatelistického, ale chýbal geografický aspekt. Riešením bolo zbieranie lokálnych vydaní, čo je beh na dlhú trať a vtedy ešte bol aj problém s dostupnými informáciami a oficiálne odmietanie tzv. NEZZ zväzom filatelistov.

Hneď prvé výborné brožúrky K. Holoubka 
 

 a J. Marka mi naznačili smer ako ďalej. 

Revolučné vydania ČSR 1945 a postsovietske pretlače sa stali eldorádom (lacné, dostupné a mnoho) pre pokročilého geografilatelistu. Čo na tom, že väčšina pretlačí mala súkromný pôvod? To sa dá povedať o väčšine revolučných či lokálnych známok, ktoré bežne nájdeme v známkových katalógoch. Nie je problémom zdokumentovať poštové použitie aspoň časti z nich.

S pokrokom techniky boli pretlačové známky nahrádzané tlačenými vydaniami a dostali meno artstamps. Podstata je tá istá, len výroba podstatne zložitejšia. A opäť vyvstala otázka, kde o nich získať informácie. Našťastie zase včas pomohli výborné atlasy J. Marka, ktoré artstamps evidujú. Autor očividne pochopil, že to nové, čo do svojich diel okrem už tisíckrát publikovaného môže vniesť, sú práve v katalógoch neuvádzané súkromné vydania. Dnešní zberatelia ASFE tak dostávajú komplexný obraz o známkovej tvorbe a je len na nich, či zopakujú chybu mnohých kolegov z mojej generácie, ktorí NEZZ pod tlakom „zhora” nezbierali a dodatočne ich potom do zbierok nákladne dopĺňali.

Chyby robí prirodzene každý a najlepšie je poučiť sa z chýb iných. Jednej vážnej som sa v mladosti dopustil aj ja - nezbieral som celistvosti, naopak tisíce som ich vykúpal, aby som z nich dostal známku. Dnešnému zberateľovi ASFE toto už nehrozí, ceny celistvostí, ktoré vtedy stáli doslova pár halierov, sú dnes na „kúpanie” pridrahé.

A tak sa na „staré kolená”, popri zbieraní známok, venujem aj osvete. Či už na tomto blogu ASFE Slovakia, na stránke SSZZÚ alebo na stránkach periodík Spravodaj, Merkur Revue, Nitrafila a pod.

Najdôležitejšia skúsenosť, ktorú som nadobudol, je tá, že hnacím motorom zbierania je sloboda rozhodnúť sa, čo budem zbierať. Preto som nikdy žiadne známky nevystavoval, lebo výstavné podmienky sú zväzujúce. Ak ste však ctižiadostiví, samozrejme exponáty vytvárajte. Buď pre vlastné potešenie, alebo pre osvetu iných. A sami sa rozhodnite, či popri „oficiálnych” ASFE budete, tak ako ja dnes, zbierať aj vývoj ASFE a lokálne vydania, resp. artstamps. Ide o váš čas, vaše peniaze, vašu vôľu, vašu slobodu a vaše uspokojenie. Na blogu nájdete aj prebežne aktualizovný zoznam 780 ASFE.

Druhá skúsenosť, o ktorú sa chcem podeliť, je zverejňovanie chýbeniek ASFE. Čím viac zberateľov o vás vie, tým skôr dostanete ponuky. Moju, príležitostne aktualizovanú, chýbenku nájdete na www.valdpete.blogspot.com.

A čo ďalej, keď československých revolučných vydaní 1945 i postsovietskych pretlačí a artistamps už mám slušnú zbierku? Jednoznačne americké precancels (opäť zoznam priniesol atlas J. Marka a je ich mnoho, relatívne lacných a ak ovládate cudzie jazyky, aj dostupných) a britské offshore ostrovčeky. 

A prirodzene ďalšie články a aktualizácia  už zverejnených. Žiaľ, už dnes na uverejnenie čaká viac ako 10 ďalších, niektoré už pár rokov, a pri avizovanej zmene periodicity Spravodaja dôjdu na rad až po mnohých rokoch, čo im niekedy uberá na aktuálnosti. Aby ich niekto zbytočne nepísal ešte raz, uvádzam aspoň ich pracovné názvy: Akpinar, Belgická okupácia DOA, Generalgouvernement, Ikaria, Lemheny - Lemnia, Mafeking, Precancels, Szekelykeve - Skorenovac, Tiflis, Uglian - Preko, Victoria Land, Zagreb

Zrejme lacnejší čiernobiely Spravodaj, ale viac čísel do roka, by bol ďaleko prínosnejší ako zriedkavé Spravodaje farebné. Koniec koncov, farebnú verziu obrázkov ste mohli vždy po čase nájsť na webovej stránke, či už mojej, alebo spomínanej SSZZÚ, alebo som ich na požiadanie elektronickou poštou posielal.

A hneď aj sľúbená aktualizácia.  Keď nás J. Marek navždy opustil, viď aktualizovaný článok Zbierate ZZ = ASFE?, bolo jasné, že už nebude tej sily, ktorá bude tak bravúrne koordinovať 2 smery zbierania ASFE. Kým my na Slovensku, obdobne ako je to vo svete, smerujeme ku zbieraniu predovšetkým geografickému, teda známok hoci aj nepoštových a podľa zásady meno na známke = ASFE, niektorí členovia nášho pražského spolku presadzujú zbieranie území poštových, čiže aj výstrižky z celín, frankotypy a pod. a úporne broja napr. proti územiam hárčekovým. J. Marek to sám riešil tak, že zbieral poštové územia i lokálne známky a artistamps.

Je len na zberateľoch, či budú zbierať územia známkové, alebo poštové. Oboje má zrejme svoje čaro, hoci ja som ho vo výstrižkoch z celín doteraz neobjavil.Otvorenou otázkou zostáva ďalší osud Spravodaja. Periodicita vydávania klesla na 2 - 3 čísla ročne, prínos niektorých článkov je primeraný honoráru za ne = nula. Bol som síce kooptovaný na uvoľnené miesto v redakčnej rade, ale časopis vidím až vtedy, keď mi hotový dôjde poštou.Kedysi tam bývali veľmi praktické informácie, ako vek členov, ich adresy, takže sme si mohli posielať chýbenky a vymieňať známky, či ich pokročilosť. Tú  bolo treba brať s veľkou rezervou. Niektorí vtedy uvádzané množstvá ASFE zrejme nemajú dodnes, teda po 25 rokoch...
Dnes sú adresy tajomstvom niekoľkých funkcionárov, preto neustále apelujem na zberateľov ASFE, aby svoje chýbenky zverejnili, obdobne ako ja, na internete. Len zopakujem svoju skúsenosť - jeden dobrý partner je užitočnejší ako 10 rokov hľadania na internetových aukciách.

V Spravodaji bolo za 25 rokov uverejnených cca 40 mojich článkov. Na tomto blogu ich nájdete všetky, s mnohými novými a farebnými obrázkami a čo je najdôležitejšie, väčšinou aktualizované, čo tlačený časopis neumožňuje. Plus minimálne ešte dvojnásobný počet ďalších. To by bol materiál pre Spravodaj na 10 rokov. 

Články v Spravodaji mali svoj význam, lebo ich J. Marek využíval pre svoje atlasy. Internet nastúpil až neskôr. Dnes sú bezplatne na blogu ASFE Slovakia, platforme pre skupinu orientovanú predovšetkým geograficky. Nie sú náhradou za atlasy, ale umožňujú zobraziť množstvo celistvostí, ktoré (by) v atlasoch  len zbytočne zaberali miesto.

A keď už budú články na tomto blogu zaktualizované a navzájom poprepájané, možno raz dokončím aj rozpísanú knihu o GBLA

Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com