GBLA Lednice


                                                      back to ASFE SLOVAKIA
                                                                                                                  with a link to translator

Lednice na Sueze

Peter Valdner  (2018)

Na tomto blogu je toto už 4. článok o známkach Great Bitter Lake Association (GBLA). V článkoch žiadam čitateľov o spoluprácu a vlastne testujem, či má pre nich zmysel písať. Niekedy som na pochybách, ale vždy sa pár  zberateľov ozve, a tých nechcem sklamať. Na základe pripomienok som aktualizoval aj článok Great Bitter Lake Association. Tak ďalší pokus o spoluprácu.

MS Lednice Československej plavby dunajskej Bratislava je medzi zberateľmi známkových území (ASFE) a známok vôbec najznámejšou československou loďou. Bola totiž jednou zo 14 lodí, uväznených v rokoch 1967 – 75 na Veľkom horkom jazere (Great Bitter Lake) v Suezskom prieplave. Na lodiach sa robili známky GBLA a práve na Ledniciach prvé.


O GBLA som už napísal knihu, rozširujem ju momentálne o prílohu - katalóg známok Ledníc. Autorov veľkej väčšiny známok viem jednoznačne identifikovať (Kudrna, Kňourek, Šlechta, Stašák, Benda, Fojtú), ale u niekoľkých známok by som si potreboval autorov overiť. Obraciam sa preto na čitateľov s výzvou o pomoc pri ich identifikácii. Možno ich osobne poznáte, možno poznáte iných námorníkov z GBLA, ktorí by vedeli autorov identifikovať, možno máte obálku s týmito známkami, kde by dátumová pečiatka pomohla pri identifikácii. Konkrétne sa jedná o tieto známky. 
 

Ak o nich viete niečo bližšie, poprosím informáciu na email. A prirodzene, po 50 rokoch mi mohli niektoré známky uniknúť. Privítam preto akékoľvek ďalšie obrázky a informácie...
Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com