Ships` Mail

with a link to translator

Lodné pošty 

  Peter Valdner (2015, updated)

Loďami boli prepravené miliardy zásielok, ale len niektoré lodné spoločnosti vydali vlastné známky.

Zrejme najznámejšími sú známky PSNC (Pacific Steam Navigation Company), ktorá síce vydala známky v roku 1847, ale do obehu sa dostali až v roku 1857 ako prvé známky Peru. Tam ich aj nájdeme v katalógoch.


Sú na nich zobrazené obe lode spoločnosti - SS Chile a SS Peru. Nominálne hodnoty sú v peruánskej mene, lebo lode premávali najmä na trase medzi peruánskym Callaom a čílskym Valparaisom.


K najpopulárnejším patria známky SS Lady McLeod, taktiež z roku 1847, odkedy sa i používali. Boli prvými známkami Britského Commonwealthu zo zámoria. Lady McLeod prevážala poštu na ostrove Trinidad medzi prístavmi Port of Spain a San Fernando.V Austrálii používala známky 4 nominálnych hodnôt od roku 1869 Murray Steam Navigation Company na rieke Murray v štátoch Victoria a New South Wales.

Viaceré lodné spoločnosti prepravovali poštu v Osmanskej ríši, k najznámejším a najvzácnejším známkam patria Piroscafi Otomani z roku 1858 a Asia Minor SSCo z roku 1868.
 

V Rakúsko-Uhorsku pôsobila DDSG - Donaudampfshiffahrtsgesellschaft. Známky používala od roku 1866. Pre zberateľov ZZ sú zaujímavé najmä rumunské balíkové známky s označením lodnej trasy. Z roku 1870 sú známky Braila-Galaz (a opačne), z roku 1874 kombinácie miest Kalaras, Ostrov a Silistria.Na Balatone pôsobila spoločnosť ZSGT – Zala-Somogy gőzhajó társaság.


Vo Fínsku pôsobila Wanajavesi Angbatsbolag, 3 červené známky vydala 1. mája 1867 pre linku medzi prístavmi Tammerfors a Tavastehus. Neskoršie novotlače majú oranžovú farbu.
Podobné známky sú z Ile Roy, ostrov leží vo Francúzsku v rieke Saone. Lodná linka ho spájala s Lyonom a Ile Barbe. Známky Ile Roy sú, na rozdiel od ostatných v tomto článku, artistamps, viď článok Spacefillers.

Markíz Jouffroy d’Abbans, spomínaný na pamätnom liste, bol konštruktérom Pyroscaphe, prvého parníka poháňaného kolesami. Predtým skonštruoval aj parník poháňaný veslami, ale ten sa neosvedčil.

A pár slov o GBLA (Great Bitter Lake Association). Zásielky vznikli na 14 lodiach na Veľkom horkom jazere v Suezskom prieplave v rokoch 1967-75, na člnoch boli prepravené na MS Nordwind, kde boli opečiatkované, potom opäť boli prepravené na člnoch. Svoju vodnú púť skončili, až na výnimky, v egyptskom prístave Fanara, odkiaľ ich už kuriéri odviezli na poštové úrady


Pre zberateľov známkových území (ASFE) je dôležité, že okrem skratky GBLA sa na známkach nachádzajú aj ďalšie mená, najmä lodí a súlodí. Je ich niekoľko desiatok, pripravujem o nich knihu. Mnohé známky sú už dnes pomerne ťažko dostupné.

Našim zberateľom ASFE odporúčam zamerať sa na získanie aspoň po jednej známke z MS Lednice (to je tá príležitostná k 30. výročiu SNP s československou vlajkou) a 3 súlodí - LEDMELAGA, DJABIPORST/DJAKBIER a MUWINIKI(ES). Takáto minimalistická zbierka by mohla vyzerať napríklad nasledovne.

A na záver obvyklá výzva – ak máte známky GBLA, uvítal by som skeny na čiernom podklade. Možno sa mi ako prílohu k pripravovanej knihe podarí skompletizovať aj obrázkový zoznam známok GBLA.

Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com